วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หมายเลข เบอร์โทรศัพท์เร่งด่วน เพื่อนๆสมาชิกควรจดจำครับ...
ภาพบรรยากาศ สมาชิกเหยี่ยวเวหารุ่นใหม่ รุ่นที่24ฝึกอบรมท่าบุคคลมือเปล่า ณ ศูนย์เหยี่ยวเวหา(ลาดโตนด) ท่านประธานพร้อมด้วยหัวหน้าเหยี่ยวเวหา ทุกๆบก.เขต...กล่าวเปิดการฝึกอบรม

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

+++18 เมษายน พ.ศ. 2556(วันนักวิทยุสมครเล่นโลก)+++ The International Amateur Radio Union (IARU) และประเทศสมาชิกมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันเฉลิมฉลองวันนักวิทยุสมัครเล่นโลก ( Amateur Radio to the world ) ในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี สำหรับหัวข้อในการเฉลิมฉลองในปีนี้ คือ “ โลกของการสื่อสารไร้สาย ; Expanding the World of Wireless Communications.” นักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งในบางครั้งเราเรียกว่า " แฮม ; hams " นั้น ถือได้ว่าป็นผู้นำในการพัฒนาความรู้ทางด้าน อิเลกโทรนิกส์และการสื่อสารสมัยใหม่ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทุกวันนี้ ประชากรโลก ได้รู้จัก " ระบบไร้สาย ; wireless ” ในลักษณะของระบบเครือข่ายหรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นผลของการบุกเบิกค้นคว้าในงานของวิทยุและเทคโนโลยี ซึ่งค้นพบครั้งแรก โดยนักวิทยุสมัครเล่น วิศวกรอิเลกโทรนิกส์ชั้นนำหลายคน ได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นนัก วิทยุสมัครเล่น พัฒนาระบบเครื่อง รับ-ส่งวิทยุและโทรทัศน์ให้ทันสมัยมากขึ้น ประกอบด้วย ระบบวิทยุสื่อสาร 2 ทาง ( two-way radios ), การปรับปรุง สายอากาศ ( adaptive antennas ) และสิ่งประดิษฐ์อีกหลายอย่างที่สำคัญๆ ทุกวันนี้ นักวิทยุสมัครเล่น ได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆ โดยการพยายามนำความถี่บริเวณขอบของความถี่ (fringes of the radio spectrum ) ซึ่งสามารถเชื่อมันระหว่างวิทยุกับอินเตอร์เนท และ การทดลองการสื่อสารแบบ ultra-high speed digital นักวิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรก หรือ สมัครเล่นเพราะเป็นการอุทิศตน โดยไม่มีเรื่องเงินหรือการค้า เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งทักษะต่างไหล่านี้สามารถพัฒนาให้โลกเจริญทันสมัยได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1925 IARU ได้กำหนดให้วันที่ 18 เมษายน ของทุกปี เป็นวันนักวิทยุสมัครเล่นโลก นอกเหนือไปจากวันก่อตั้งของ IARU

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานสำคัญ...ที่ควรจดจำ

หาข้อมูลมาโพส๖ืไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้จดจำ คาดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ไม่มาก ก็น้อย - เหตุด่วนเหตุร้าย 191, 1190 - โจรกรรมรถ 1192 - ตำรวจทางหลวง 1193 - ตำรวจท่องเที่ยว 1155 - อุบัติเหตุทางน้ำ 1196 - ข้อมูลจราจร 1197 - สอบถามเส้นทางบนทางด่วน 1543 - หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1554 - ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 - รับแจ้งอุบัติเหตุรพ.ตำรวจ 1691 รายการวิทยุและศูนย์วิทยุต่างๆ - จส 100 1137 - สวพ 91 1644 - ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 - ศูนย์วิทยุรามา 02-3546999 - ศูนย์วิทยุกรุงธน 02-4517227-9 - ศูนย์วิทยุปอเต๊กตึ๊ง 02-2264444-8 สถานีขนส่ง - หมอชิต รถธรรมดา 02-9362852-66 ต่อ 311, 611 - หมอชิต รถปรับอากาศ 02-9361379 - เอกมัย รถธรรมดา 02-3918097 - เอกมัย รถปรับอากาศ 02-3912504 - สายใต้ รถธรรมดา 02-4345558 - สายใต้ รถปรับอากาศ 02-4351200 - สถานีรถไฟหัวลำโพง 02-2204567, 02-6218701 การท่าอากาศยาน - สุวรรณภูมิ Call Center 02-1321888 - สุวรรณภูมิ Help Desk 02-1323888 - ดอนเมือง ขาออก 02-5351192 - ดอนเมือง ขาเข้า 02-5351253 ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ - ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860 - ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182 - ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199 - สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 - อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196 - ศูนย์ประชาบดี 1300 - ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667 - ศูนย์ดำรงธรรม 1567 - ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 - ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ 1579 - ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ) 1688 - สายด่วนบัตรทอง 1330 - สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556 - สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166 - ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย) 0-2713-6793 - ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 0-2282-3892 แจ้งบัตร ATM – บัตรเครดิตหาย - สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM – บัตรเครดิต 1188 - ธนาคารกรุงเทพ 1333 - ธนาคารกรุงไทย 1551 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572 - ธนาคารซิตี้แบงก์ 1588 - ธนาคารทหารไทย 1558 - ธนาคารธนชาต 1770 - ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 1595 - ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 - ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777 - ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777 - ธนาคารนครหลวงไทย 0-2828-8000 - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 0-2285-1555 - ธนาคารออมสิน 0-2299-8555 - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000 - ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 0-2614-4800 บริการ คอลเซ็นเตอร์ ais dtac True - AIS : 1175 - DTAC: 1678 - TRUE: 1331 จากใจ.... ....เวหาL.831(ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เวหาสาคร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

***สาระที่น่ารู้ นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกครับ***

***สาระที่น่ารู้ นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกครับ***ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยของเรา ประสบกับอุณหภูมิความร้อน สูงขึ้นทุกวัน เราจะทำการปรับตัว และหาวิธีที่จะป้องกันกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันนี้อย่างไร ....เห็นว่าจะต้องติดตามอ่านบทความกันเสียแล้วครับเพื่อนสมาชิก.......... เมื่อได้อ่านกันแล้ว ลองทำกันดูครับ...จากใจ เวหาL.831

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ..ประชุมเหยี่ยวเวหาสาคร17/03/2556 ในวาระจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

การจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ของเหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.00น. ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ดังมีรายละเอียดรายชื่อนามเรียกขานคณะฝ่ายบริหารเวหาสาครให้เพื่อนสมาชิกเหยี่ยวเวหาสาครได้รับทราบดังต่อไปนี้.... 1)ประธาน E430 J756 J150 2)หัวหน้าบก.เขต L314 3)รองหัวหน้า I642 G732 I678 L840 4)หัวหน้าเฉพาะกิจ K.630 5)รองหัวหน้าเฉพาะกิจ K440 K474 L288 6)ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำเวปไซด์ J025 K644 L831 7)ฝ่ายเหรัญญิก K110 8)เลขานุการ L837 L841 9)นายทะเบียน L832 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

สมาชิกเวหาสาคร ร่วม ว.28วาระสำคัญ ณ ที่ทำการ ว.63ของท่านหัวหน้าคนใหม่

ในวาระการเลือกตั้งหัวหน้าเหยี่ยวเวหาสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556นั้น กระผมเวหาL.831 ในฐานะตัวแทนสมาชิกเหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านหัวหน้าL.314ของเรา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าบก.เขตสมุทรสาครในครั้งนี้ต่อเนื่องอีกครั้ง จากคะแนนเสียงเพื่อนสมาชิกที่เข้าประชุมจำนวน 31นาย ทางเหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาครขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับผู้ใหญ่จาก ศูนย์เหยี่ยวเวหา กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีท่านโปลิศ8 และ ท่านโปลิศ26 พร้อมกับ ร.ต.อ.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์ ตำแหน่ง รองสว.ส.ส. สภ.เมืองสมุทรสาคร จึงขอขอบพระคุณอีกครั้ง ที่ท่านๆทั้งหลายเหล่านี้ ที่อุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน เป็นเกียรติ์มาร่วมประชุมในครั้งนี้...ขอขอบคุณครับ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

***เวหาสาครมีว.28 ที่ว.63หัวหน้าเวหาสาครเวหาL.314*** ในการณีว.28ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้ได้รับเกียร์ติจาก ร.ต.อ.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร มาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้...ทางหัวหน้าและคณะบริหาร รวมถึงสมาชิกเวหาสาครของเหยี่ยวเวหาบก.เขตสมุทรสาคร ใคร่ขอแสดงความขอบพระคุณท่าน มาณที่นี้ด้วย วาระในการประชุมมีอยู่ 3วาระด้วยกัน ดังนี้ 1) วาระ จุดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในปัจจุบัน 2) วาระ รายละเอียด กีฬา"เหยี่ยวเวหาสัมพันธ์" 3) วาระ พิธีแจกบัตรสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ เหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.อ. มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์ เป็นประธานในการแจกบัตรสมาชิก ขอบรรยาย ตามบรรยากาศข้างล่างนี้......

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพงานว.4 ในงานโครงการชุมชนสีขาว สน.หลักสอง บกน.1 ต้อนรับ พณ ท่านร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง