วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

***สาระที่น่ารู้ นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกครับ***

***สาระที่น่ารู้ นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกครับ***ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยของเรา ประสบกับอุณหภูมิความร้อน สูงขึ้นทุกวัน เราจะทำการปรับตัว และหาวิธีที่จะป้องกันกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันนี้อย่างไร ....เห็นว่าจะต้องติดตามอ่านบทความกันเสียแล้วครับเพื่อนสมาชิก.......... เมื่อได้อ่านกันแล้ว ลองทำกันดูครับ...จากใจ เวหาL.831

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ..ประชุมเหยี่ยวเวหาสาคร17/03/2556 ในวาระจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

การจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ของเหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.00น. ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ดังมีรายละเอียดรายชื่อนามเรียกขานคณะฝ่ายบริหารเวหาสาครให้เพื่อนสมาชิกเหยี่ยวเวหาสาครได้รับทราบดังต่อไปนี้.... 1)ประธาน E430 J756 J150 2)หัวหน้าบก.เขต L314 3)รองหัวหน้า I642 G732 I678 L840 4)หัวหน้าเฉพาะกิจ K.630 5)รองหัวหน้าเฉพาะกิจ K440 K474 L288 6)ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำเวปไซด์ J025 K644 L831 7)ฝ่ายเหรัญญิก K110 8)เลขานุการ L837 L841 9)นายทะเบียน L832 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

สมาชิกเวหาสาคร ร่วม ว.28วาระสำคัญ ณ ที่ทำการ ว.63ของท่านหัวหน้าคนใหม่

ในวาระการเลือกตั้งหัวหน้าเหยี่ยวเวหาสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556นั้น กระผมเวหาL.831 ในฐานะตัวแทนสมาชิกเหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านหัวหน้าL.314ของเรา ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าบก.เขตสมุทรสาครในครั้งนี้ต่อเนื่องอีกครั้ง จากคะแนนเสียงเพื่อนสมาชิกที่เข้าประชุมจำนวน 31นาย ทางเหยี่ยวเวหา บก.เขตสมุทรสาครขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับผู้ใหญ่จาก ศูนย์เหยี่ยวเวหา กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีท่านโปลิศ8 และ ท่านโปลิศ26 พร้อมกับ ร.ต.อ.มหาชัย สกุลกิจไพบูลย์ ตำแหน่ง รองสว.ส.ส. สภ.เมืองสมุทรสาคร จึงขอขอบพระคุณอีกครั้ง ที่ท่านๆทั้งหลายเหล่านี้ ที่อุตส่าห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน เป็นเกียรติ์มาร่วมประชุมในครั้งนี้...ขอขอบคุณครับ